" Giữ ven tâm nghề" - Thơ: Hữu Thư - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 03:10 19/11/2018 Lượt xem: 443

GIỮ VẸN TÂM NGHỀ

BAO đêm khó ngủ một mình
ĐỜI người đưa chữ đâu tình, đâu tâm ?
GIỮ mình, lòng vẫn nhắc thầm
VẸN tròn đạo nghĩa, gieo mầm tương lai
GIỮ sao êm đẹp trong ngoài
TÂM tư bè bạn đúng sai thân tình
LÀM người gieo chữ danh vinh
NGHỀ thầy dạy học tu mình, ai hay ?
NHÀ trường, lên lớp mỗi ngày
GIÁO dục con trẻ chữ ngay, tâm lành
ÂM vang suối chảy rừng xanh
THẦM thì gió kể ngọn ngành biển xa
DƯỠNG tâm nhấp nhẹ chung trà
NUÔI rèn trí sáng tỏa ra hương thầm
BAO ĐỜI GIỮ VẸN NGHĨA TÂM
LÀM NGHỀ NHÀ GIÁO ÂM THẦM DƯỠNG NUÔI

 
17/11/2018
Hữu Thư
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan