Xuyên tâm Song thất lục bát của Lê Thuần từ trích đoạn trong bài thơ “THẦY CÔ.. NGƯỜI LÁI ĐÒ” của tác giả Quốc Phương.

Ngày đăng: 07:56 19/11/2018 Lượt xem: 1.423

XUYÊN TÂM SONG THẤT LỤC BÁT CỦA LÊ THUẦN TỪ TRÍCH ĐOẠN
TRONG BÀI THƠ “THẦY CÔ.. NGƯỜI LÁI ĐÒ” CỦA TÁC GIẢ QUỐC PHƯƠNG

“ PHẤN RƠI TÓC LẠI ĐIỂM SƯƠNG
NẮN TỪNG NÉT CHỮ YÊU THƯƠNG HỌC TRÒ
THẦY CÔ NGƯỜI LÁI CON ĐÒ
CHỞ BAO CHUYẾN KHÁCH GIÚP CHO DÒNG ĐỜI.”

Quốc Phương
-----------------
PHẤN với bảng THẦY luôn tri kỷ
RƠI bụi hồng CÔ Lý gởi trao
TÓC đen như của NGƯỜI nào
LẠI đem chèo LÁI ước ao dáng lành
ĐIỂM luôn đạt CON thành trí thức
SƯƠNG chưa tan ĐÒ Vực gọi cô
NẮN sao Cô lại CHỜ đò
TỪNG BAO ngọc sáng thơm tho lòng người
NÉT từng CHUYẾN tươi cười giản dị
CHỮ thầy trao KHÁCH ví hàng ngày
YÊU nghề GIÚP lái thuyền ngay
THƯƠNG CHO con trẻ yếu tay giữa dòng
HỌC chăm chỉ theo DÒNG cha mẹ
TRÒ giỏi ngoan ĐỜI sẽ yêu thương
”PHẤN RƠI TÓC LẠI ĐIỂM SƯƠNG
NẮN TỪNG NÉT CHỮ YÊU THƯƠNG HỌC TRÒ
THẦY CÔ NGƯỜI LÁI CON ĐÒ
CHỞ BAO CHUYẾN KHÁCH GIÚP CHO DÒNG ĐỜI”
Chiều 19/11/2018
Lê Thuần
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan