Bạn vẫn gọi mình ,thơ Lê Ba,Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Trường Sơn

Ngày đăng: 04:20 22/11/2018 Lượt xem: 468

 
Bạn vẫn gọi mình

 
Thường xuyên bạn vẫn gọi mình
Nâng niu trân trọng cái tình của nhau
Dẫu cho cách trở sông sâu
Mình mang dải yếm bắc cầu để sang
Nhớ xưa nắng lửa mưa ngàn
Đói cơm nhạt muối, hết tàn lại tươi
Giữa 2 trận đánh lại cười
Trong bom, trong đạn vẫn ngời niềm tin
Hàng ta vận chuyển trong đêm
Đường ra phía trước lăn trên bom thù
Mặc cho nó thả đèn dù
Vững vàng tay lái ta vì Miền Nam
Trường Sơn năm tháng cơ hàn
Đêm Nam ngày Bắc lệ tràn dạ đau
Cùng nhau len lỏi rừng sâu
Giờ G tất cả cùng nhau lên đường
Trường Sơn tới các chiến trường
Đủ hàng các hướng kiên cường tiến công
Sài Gòn binh chủng hợp đồng
Nóc Dinh độc lập cờ hồng bay cao
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào
Nhớ lời Bác dạy xuân nào vui hơn
Nay về làm phó thường dân
Trường Sơn tỏa sáng cái tâm vững vàng
Mặc ai lòng dạ dọc ngang
Nhưng không ta vẫn mênh mang nghĩa tình

Phút giây ta tự nhủ mình
Sống sao cho xứng với tình nước non

                  Lê Ba
Hội viên VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan