" Căn hầm Đại tướng" - Thơ: Thanh Hội - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 07:08 11/12/2018 Lượt xem: 551

----------------------------------------------------------------------------------------------
CĂN HẦM ĐẠI TƯỚNG
 
Gần trọn đời cầm quân đi giữ nước 
Căn hầm nào che chở đại tướng quân 
Có căn hầm kiên cố cùng tháng năm 
Là căn hầm lòng dân yêu Tổ quốc
Những căn hầm nằm sâu trong lòng đất
Che chở quân dân theo người đánh giặc
Viết lên huyền thoại Vĩnh mốc, Củ chi
Bao căn hầm ,nâng bước đoàn quân Đi
Một căn hầm khi Đại tướng chỉ huy
Năm sáu ngày đêm , Điện Biên khói lửa 
Từ hầm này, lệnh truyền đi trăm ngả 
Tung bay Cờ, hầm Đờ.Cát. tơ. ri
Trận Điện Biên khi Đại tướng chỉ huy 
Căn hầm đó được giữ cùng năm tháng 
Sau bao năm, người cầm quân giữ nước 
Có ngày về , nơi in bước chân xưa !
 
16/11/2018  
Thanh Hội
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
tin tức liên quan