Đền Trần Thái Bình quê tôi, thơ Hà Đỗ Tú, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:08 11/12/2018 Lượt xem: 2.458


ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH QUÊ TÔI
 


Mời bạn đến Hưng Hà – Thái Bình
Nơi cội nguồn nhà Trần khởi nghiệp
Tam Đường - Tiến Đức bây giờ
Là nơi Thái ấp năm xưa Nhà Trần.
 
Tương truyền rằng xưa ông Trần Hấp
Cứu một người hoạn nạn trôi sông
Đền ơn người chỉ đất Rồng
Trần Hấp lập nghiệp Tổ tông đời đời.
 
Năm tám tuổi con trai Trần Hấp (Trần Cảnh)
Lý Chiêu Hoàng trao tặng áo Bào
Nhà Trần ngôi báu từ đây
175 năm dựng xây Nhà Trần. (1225 – 1400).
 
Công lớn: Quốc Mẫu Trần Thị Dung
Thứ hai: Thái Sư Trần Thủ Độ
Lập Chiêu Hoàng lên ngôi Đế (con gái Trần Thị Dung)
Đổi áo Bào! Trần Cảnh thế làm Vua
(Lý Chiêu Hoàng là vợ Trần Cảnh cả hai 8 tuổi).
 
Giờ bạn đến Đền Trần lộng lẫy
Ba Lăng mộ tựa ba quả đồi
Vua Trần thắng giặc khắp nơi
Về đây bái tế dâng Người: chiến công.
 
Thời Vua Trần Nhân Tông đương triều.
Có người con: An Sinh Vương Trần Liễu
Được phong Hưng Đạo Đại Vương
Ba lần thắng giặc Nguyên Mông diệu kì:
 
(Hịch tướng sĩ vọng vang sông núi
“Bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi”.
Lời thề sông Hóa của người:
“Không thắng giặc Thát nơi đây không về”).
 
Tam Đường – Tiến Đức nơi sinh ra
Tướng nhà Trần Quốc Công Tiết Chế
Tinh thông văn võ song toàn
Muôn dân tôn Đức Thánh Trần thờ chung.
 
Đền Trần – di tích Quốc Gia đặc biệt
Mở Lễ Hội (từ 13 đến 18) tháng Giêng
Mời khách thập phương ghé thăm
Nơi lưu hương hỏa ngàn năm Nhà Trần.
 
                            10/12/2018.
 
Hà Đỗ Tú . NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH
Hội viên Hội VHNT TS. CTV cựu TNXPVN. 
                          
                                                                  Tam quan Đền Trần , Thái Bình

 
                       
                                                Khu lăng mộ nhà Trần
 
 
 
tin tức liên quan