Chúc mừng năm mới; Chúc TBT - CTN Nguyễn Phú Trọng - Thơ: Hoàng Kiền *

Ngày đăng: 02:29 01/01/2019 Lượt xem: 574

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
CHÚC BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG BẢY LĂM XUÂN XANH


Mái đầu phủ trắng tuyết sương
Vì dân, vì nước kiên cường vững tâm
Lưu manh nói xấu ầm ầm
Lại thêm bọn giặc nội xâm hoành hành

Bước vào “cuộc chiến đấu tranh”
Bao người nghi ngại khó thành, chưa tin
Nấu nung rực cháy trong tim
Xây lò đốt lửa truy tìm quan tham

Trung ương bỏ phiếu nhiều lần
Kỷ luật cán bộ mấy phần gian nan
Nhiệm kì trước đã quyết tâm
Phiếu không quá bán đứng chân nghẹn ngào

Con đường còn lắm gian lao
Lau giọt nước mắt rơi vào sử ghi
Trí cao, mắt sáng, kiên trì
Vai trò Tư lệnh chỉ huy điều hành

Quan tham cỡ lớn uy danh
Cũng vào lò đốt cháy thành than tro
Mới đây vẫn thấy gay go
Kỷ luật cán bộ, chống cờ phần ba

Dẫu rằng còn khó vượt qua
Suy thoái biến chất lộ ra rõ dần
Thuận theo ý Đảng, lòng dân
Đấu tranh quyết diệt nội xâm đến cùng

Nhân dân cả nước vui mừng
Quan tham lũ lượt lâm chung mọi miền
Chỉ do ham chức hám tiền
Đã qua lá phiếu biết liền mọt sâu

Tấm gương sớm trắng mái đầu
Tuổi cao gánh vác hai khâu nặng nề
Khó khăn mọi mặt bộn bề
Giặc nội xâm chúng ngồi kề gần, xa

Biết rằng ta đánh vào ta
Đều là đồng chí tinh hoa một thời
Nay do đạo đức suy đồi
Tham lam phá hoại thành loài sói lang

Bác đang cầm lái vững vàng
Đốt lò lửa cháy toàn dân thuận đồng
Củi tươi lớp lớp chất chồng
Nối nhau lớn nhỏ lửa hồng thêm cao

Niềm tin lan toả phong trào
Toàn dân đoàn kết thêm cao tinh thần
Chung tay diệt giặc nội xâm
Tiến lên toàn thắng toàn phần vẻ vang

Năm qua lò rực hào quang
Năm nay tiếp củi lớn càng cháy to
Nhân dân cả nước hoan hô
Niềm tin tỏa sáng cơ đồ vẻ vang.

Hai nghìn mười chín bước sang
Việt Nam thế đứng vững vàng vinh danh
Bác tròn bảy lăm xuân xanh
Cuộc đời, sự nghiệp đấu tranh in hình

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, tầm nhìn uyên thâm
Phát động chiến tranh nhân dân 
Việt Nam đánh thắng ngoại xâm, phi thường

Nguyễn Phú Trọng bước tiếp đường
Xây dựng, bảo vệ kiên cường vững tâm
Tiếp tục “chiến tranh nhân dân”
Nhất định thắng giặc nội xâm, huy hoàng


Quê hương Nam Định đêm 31/12/2018
Hoàng Kiền
tin tức liên quan