" Nhớ người Khúc hát sông quê" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh - Uỷ viên BCH Hội Trường Sơn Tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 06:52 09/01/2019 Lượt xem: 693
NHỚ NGƯỜI KHÚC HÁT SÔNG QUÊ

*Thương nhớ nhạc sĩ - nhà thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO
 
Làng Quan Họ cùng sông quê
Đưa anh thành ánh sao khuê sáng ngời
Giờ anh hoà vào đất trời
Sông quê ở lại với người mãi xanh
Làng Quan Họ nhớ tên anh
Người con xứ Nghệ lưu danh muôn đời!

 

7-1-2019
Nguyễn Xuân Tuynh
Uỷ viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa 
---------------------------------------------------------
* Nhà thơ- nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo- người chiến sĩ Trường Sơn năm xưa đã về cõi vĩnh hằng hồi 19h 50 ngày 2-1-2019.

 
tin tức liên quan