"Về Long Đại" - Thơ: Trương Hữu Dực - 85, đường Lê Văn Hưu Đông Lễ - Đông Hà – Quảng Trị

Ngày đăng: 10:56 15/02/2019 Lượt xem: 615
VỀ LONG ĐẠI 

Ngày xuân về Long Đại
Thương nhớ mãi một thời
Ngày đạn nổ bom rơi
Đêm rực trời pháo sáng.

Bao nhiêu người ngã xuống
Cho những chuyến phà sang
Tất cả vi miền Nam
Sẳn sàng dâng xương máu.

Con đường còn in dấu
Người ở lại không về 
Long Đại đã thành quê
Bao anh hùng liệt sĩ.

Những dòng trên mộ chí
Trên bia đá tượng đài
Trong tim người Long Đại
Mãi mãi không thể quên.

Đất nước đã bình yên
Mùa xuân về vĩnh viễn
Long Đại, hôm nay đến
Xin dâng một nén nhang !

 
Trương Hữu Dực
85, đường Lê Văn Hưu
Đông Lễ - Đông Hà – Quảng Trị
DĐ: 0914733916

tin tức liên quan