"Tự hào Lương y" - Thơ: Thầy thuốc Vũ Hữu Cự - Hải Phòng . Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:36 28/02/2019 Lượt xem: 555
TỰ HÀO LƯƠNG Y

Nửa đời gắn với nghề y
Bàn chân này đã từng đi khắp vùng
Cỏ cây hoa lá côn trùng
Trăm loài khoáng vật chuyên dùng dược hay
Lọc từ kim cổ đông tây
Lấy phương linh nghiệm đêm ngày nghĩ suy
Chế ra bài thuốc diệu kỳ
Cứu người chữa bệnh chẳng vì lợi danh
Không màng quyền chức đua tranh
Cấy gieo TÂM ĐỨC mà thành hôm nay
Lời xưa Bác dạy còn đây
“Lương y từ mẫu “ tháng ngày không quên
Chung tay xây Hội vững bền
Đi từng bước một tiến lên dẫn đầu
Góp phần nước mạnh dân giàu
Sá chi sóng gió da nhàu tóc sương
Kiếp này đã chọn đúng đường
Tự hào bởi được dân thương quý mình
Sống luôn trọn nghĩa vẹn tình
Muôn đời sáng mãi bóng hình lương y.

 
27/02/2019
Thầy thuốc Vũ Hữu Cự - Hải Phòng
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan