"Quy ra đồng tiền" - Thơ của Trần Kế Hoàn - Vụ Bản, Nam Định

Ngày đăng: 06:06 13/03/2019 Lượt xem: 133
QUY RA ĐỒNG TIỀN
(Lời ông thợ kèn đám ma)

Mẹ đau ốm chẳng thấy đâu 
Bây giờ mẹ mất đi hầu kèn tây
Đồng tiền đi gió về mây
Ca kèn mướn khóc cho đầy đau thương
Càng nghi ngút nẻo khói hương
Tình càng mờ mịt khó lường dối gian
Gái nòi ở tận trong Nam 
Đặt hai trăm ngàn khóc mẹ ô hô…
Đích tôn ở tận Liên xô
Cũng nhờ người gửi trăm đô khóc bà
Đã nhận tiền của người ta
Càng nhiều càng phải rặn ra thảm sẩu
Trống kèn rót khuyết canh thâu
Nằm trong hậu sự nói đâu được gì
Đồng nào giả dối lương tri?
Đồng nào thơm thảo sầu bi thật thà?..,
Nhận lời khóc hộ người ta
Đau thương nhiều ít quy ra đồng tiền?...
Trần Kế Hoàn
Vụ Bản, Nam Định

tin tức liên quan