Nối vần bức xúc trước vụ việc “gian lận điểm thi” - Thơ: Trần Kế Hoàn và Phạm Sinh

Ngày đăng: 04:44 20/04/2019 Lượt xem: 519
Nối vần bức xúc trước vụ việc “gian lận điểm thi” 
Thơ: Trần Kế Hoàn và Phạm Sinh

 
NÀY THÌ GIAN LẬN ĐIỂM THI
LÃO THẦN NÔNG CHẲNG NGẠI CHI… VÀI VẦN

 
Gặp ta cứ gọi: LÃO NÔNG
Một đời vui thú ruộng đồng …ha ha…
Tu bao nhiêu kiếp mới là
Dân quèn cần đếch đâu ra nhà gì
Ăn no, vác nặng ngủ khì
Hứng lên múa bút sá chi ca vè
Cũng tung lên mạng ti toe
A lô… đây chữ bút tòe dân ngu
người đời Tiến sỹ Kỹ sư
học hàm học vị cứ như… rằng … là…
phẩm hàm ta tặng cho ta
nông dân chính hiệu kệ cha thằng nào
thế thời giá trị nháo nhào
mua bằng, bán cấp, ngồi vào ghế quan
Thảo dân không có máu tham
làng thơ chiếu dưới vui làm cùng đinh
chỉ thương hạt thóc của mình
phí hoài nuôi xác yêu tinh ma tà
chỉ thương hạt mồ hôi sa
chẳng chăm bón cả lá hoa cho đời
làm chi mà có ông Trời
bắc thang lên hỏi ngay nơi… lòng mình.

Trần Kế Hoàn
(Ý Yên – Nam Định)
  
“LÃO NÔNG” - Túy lại còn tinh
Đôi vần thâm thúy họa bình thế gian
Đời sao lắm kẻ làm càn...
Lò đâu rực cháy - Hóa than bọn này

Phạm Sinh
 
Ảnh minh họa: Tuổi trẻ
tin tức liên quan