"Bác Chủ tịch nước" - Thơ: Nguyễn Tuyết Lan

Ngày đăng: 06:00 22/05/2019 Lượt xem: 379

         Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  hết lòng vì dân vì nước. Dân cũng yêu kính Bác, hiểu Bác, tin bác. Bài thơ dưới đây của Nguyễn Tuyết Lan đã nói hộ lòng của toàn dân với Bác.

 

BÁC CHỦ TỊCH NƯỚC
 
Đã bao lần cháu đặt bút làm thơ,  
Viết nắn nót từng lời thơ về Bác.  
Tuổi bẩy lăm Bác là Chủ tịch Nước,  
Sống hết mình vì dân tộc Việt Nam. 
 
Nhiều kẻ xấu cho rằng Bác tham lam,
Tuổi đã cao ..sao không nhường người khác. 
Họ đâu biết triệu, triệu người bầu Bác. 
Bác làm sao thoái thác được lòng dân.
 
Với nhân dân Bác thật sự ân cần!
Với công việc Bác lấy dân làm gốc. 
Với tham nhũng Bác đốt lò thần tốc. 
Với kẻ thù biết lui,tới, cương,nhu...
 
Với gia đình lấy hạnh phúc làm vui,
Với con cái chẳng đòi thăng quan chức. 
Với gia tài một mái nhà yêu thích. 
Với phố phường Bác gần gũi yêu thương. 
 
Bác làm việc vì đất nước quê hương, 
Không mở đường..đưa con lên thần tốc .
Hai con Bác là công nhân viên chức, 
Sống chan hòa hưởng lương mức bình dân. 
 
Bác không mua không xí đất mộ phần. 
Không câu nệ, không ân nhân, tiền bạc.  
Nên Bác dám châm lửa lò..đốt rác  
Đưa củi vào lò dù bạn Bác hay ai !!!
 
Có nhiều lúc Bác nước mắt ngắn dài...
Bởi củi tươi là quan to,tướng giỏi... 
Biết làm sao có công nhưng mắc lỗi.. 
Đau một lần còn hơn hối ngàn năm  !!!
 
Thương Bác nhiều vì tuổi đã..75
Với tuổi đó cần an nhàn, ngơi, nghỉ.  
Nhưng với Bác..vẫn đang là Nguyên Thủ. 
Đất nước cần..Bác chưa thể nghỉ ngơi. 
 
 Cháu mong sao sức khỏe Bác hơn nhiều.  
Đưa đất nước lên một tầm cao mới. 
Thỏa nỗi niềm triệu người dân mong đợi. 
Xứng danh là Hào kiệt của Việt Nam.   
 

Nguyễn Tuyết Lan
 

tin tức liên quan