"Sự thật mất lòng" - Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 07:03 07/06/2019 Lượt xem: 138
SỰ THẬT MẤT LÒNG
( Gửi hai ông bạn hàng xóm)

Một ông giàu đẹp nhất vùng
Xưa nay cẩn trọng bỗng khùng hay điên
Tự dưng ăn nói quàng xiên
Bảo ta xâm lược nước Miên hồi nào
Quốc gia ba triệu đồng bào
Bị Pôn Pốt giết ai vào cứu đây
Mặc cho thế giới đủ đầy
Hội đồng, ban bệ xỏ tay túi quần
Việt Nam chẳng ngại gian truân
Trừ bọn diệt chủng cứu dân láng giềng
Phiên tòa quốc tế đã tuyên
Trắng đen đã tỏ mọi miền gần xa
Khổ đau đã bị xóa nhòa
A Se AN hóa ngôi nhà sống chung…

 
Một ông cay cú nhất vùng
Rừng xanh một hổ không cùng chia ai
Mượn danh giao hữu dương oại
Nhằm hạ tuyển Việt võ đài “Cúp Vua”
Cuối cùng thua vẫn là thua
Fi fa xếp hạng lại rùa thắng voi

Tại sao như vậy hai ông
Chúng tôi lỗi với tổ tông bạn à ?
Hay ông mắc bệnh quáng gà
Sư tử bỗng hóa bà già cuối đông
Hay là trót nhận hợp đồng
Nói thuê cho kẻ cuồng ngông nhất vùng 
Tiếc cho ông cái tên Rồng
Mà sao không giữ miệng long lưỡi thần
Còn ông hàng xóm rất gần

Ba keo mèo mỡ quen dần đi thôi
Thắng thua là chuyện muôn đời
“Chẳng giàu ba họ” khó thời ba duyên
Đừng cay cú mà ưu phiền
Đừng làm xứ sở voi thiêng giận hờn

Chúng tôi đâu dám thiệt hơn
Ăn thua bè bạn oán hờn lợi chi
Hòa hiếu nhân nghĩa đã ghi 
Đầy trang sử Việt dễ gì đổi thay.
 
Đêm 5/6/2019
Nguyễn Việt Phát

 

tin tức liên quan