Đoàn TW Hội Trường Sơn Việt Nam thăm làm việc với Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:28 13/08/2019 Lượt xem: 95
THĂM, LÀM VIỆC VỚI HỘI TRƯỜNG SƠN HƯNG YÊN

Hôm nay đoàn đến Hưng Yên
Thăm, cùng làm việc, nói lên bao điều
Tuổi cao sức yếu phần nhiều
Lập Hội đồng đội thương yêu nghĩa tình

Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Viết nên huyền thoại quang vinh tự hào
Chung tay xây dựng phong trào
Truyền thống, tình nghĩa hướng vào dựng xây

Thăm, nghe báo cáo đủ đầy
Chung tay hoạt động hăng say mọi miền
Khó khăn vẫn cái " đầu tiên "(*)
Động viên nhau gắng vượt lên vững vàng.

 
Ảnh: Đoàn TW Hội Trường Sơn Việt Nam thăm làm việc
với Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên.

 
Hưng Yên sáng 13 / 8 /2019
Thiếu tướng Hoàng Kiền

-----------------------------------------------------
(*) Hội xã hội, hoạt động tự nguyện, không ai cho tiền, đóng góp, vận động ủng hộ để hoạt động, còn nhiều khó khăn.

tin tức liên quan