Cái chổi - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 11:11 14/11/2019 Lượt xem: 117
CÁI CHỔI

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Yếu mềm lúc chỉ một thân
Qua thời kết hạt góp phần sinh sôi
Cọng rơm chưa đã hết thời
Nhiều thân kết chặt cho đời ngợi ca
Góc sân, thềm lạnh hiên nhà
Có em quét sạch không tha rác dờm
Chính em là chiếc chổi rơm
Nơi nào còn rác em luôn sẵn sàng
Quét đi cho sạch xóm làng
Môi trường xanh, sạch khang trang tháng ngày.
tin tức liên quan