"Một thời để nhớ". Thơ Minh Phú

Ngày đăng: 10:08 06/05/2020 Lượt xem: 241
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Sáu mươi năm sau cái mùa hạ ấy
Chợt thấy buồn ở thế hệ chúng tôi
Những con người đã tóc bạc da mồi
Họ nhân chứng của một thời lịch sử

Một thời hôm nay trở thành quá khứ
Rất hào hùng và thật sự nhân văn
Họ hẹn nhau vào dịp cuối mùa xuân
Ngày bắt đầu của con đường huyền thoại

Đường Hồ Chí Mình Bắc Nam một dải
Máu nhuộm bùn áo vải ám khói bom
Họ gặp lại nhau cười nói om xòm
Lại bàn chuyện mấy quả bom chưa nổ

Xong lại buồn thương bạn bè thiên cổ
Mặc liệm nhau cầm cố lệ đừng rơi
Sáu mươi năm ba phần của cuộc đời
Ngồi nhắc lại chuyện một thời để nhớ !

 
05/5/2020
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan