Tâm tình cây lúa - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 08:58 10/05/2020 Lượt xem: 44
TÂM TÌNH CÂY LÚA

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Trời xanh vài đám gợn bông
Chói chang nóng bỏng, gió hong lửa nồng
Không làm bạc phấn lúa đồng
Chiều buông cuộn sữa vào lòng vỏ xanh
Tình duyên không chị, không anh
Một mình bông thụ phấn thành hạt non
Kiếp sinh kết một vòng tròn
Phơi mình nắng lửa sinh con mẩy đều
Tốt tươi thiên hạ chuộng yêu
Về trong lòng đất truyền lưu giống nòi
Vòng ô nuôi sống con người
Tình cây với đất nhờ trời bội thu.


tin tức liên quan