Tự hào Việt Nam chiến thắng - Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 09:21 10/05/2020 Lượt xem: 370
TỰ HÀO VIỆT NAM CHIẾN THẮNG

              Hoàng Sĩ Khiêm
             CCB  Sư đoàn 471
             Hội viên Hội VHNT - Trường Sơn
 

 
                            Cuộc kháng chiến Việt Nam chống Mỹ
                            Càng lùi xa càng thấy rõ hơn
                            Tầm cao vĩ đại Trường Sơn
                            Làm nên chiến thắng trường tồn là dân
                            Việt Nam thắng dân ta kiêu hãnh
                            Bẽ bàng thay người Mỹ lại thua
                            Ngụy quyền theo gót cũng thua
                            Tớ thầy day dứt sao thua thế này?
                            Mỹ huy động hùng binh mạnh nhất
                            Bom đạn nhiều kỹ thuật lại tinh
                            Làm cho thế giới sợ kinh
                            Việt Nam chống chọi chúng mình sao đây?
                            Lượng hàng hóa đường dây vận chuyển
                            Vươn chiều dài mở tuyến Trường Sơn
                            Càng ngày thử thách cao hơn
                            Diễn ra đấu trí ta còn Mỹ thua
                            Những biện pháp do ta tổ chức
                            Để thương vong hạn chế xảy ra
                            Mẹo lừa mồi giả của ta
                            Đạn bom của Mỹ thế là uổng công
                            Những chuyện thực Trường Sơn đánh Mỹ
                            Làm người nghe ai cũng vui sao
                            Việt Nam rất đỗi tự hào
                            Nhân dân truyền tụng đề cao con người.
                                                                                     
                                                   
 
 
 


tin tức liên quan