"Chủ tịch Hội Trường Sơn Việt Nam". Thơ: Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:56 17/05/2020 Lượt xem: 321
--------------------------------------------------------------------------

THƠ HOÀNG KIỀN
CHỦ TỊCH HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM

Mấy người theo được như " Anh "
Mới Chín mươi mốt Xuân xanh thôi mà
Cơm con nấu, hưởng lương nhà
Mấy mươi năm "vác tù" và khắp nơi
Trường Sơn rực lửa một thời
Dẫu qua muôn thuở vẫn ngời chiến công
Nghĩa tình đồng đội sáng trong
Phát huy truyền thống tâm hồng chẳng phai
Bom Pháp phang vỡ sọ dài
Đạn Mỹ xuyên bắp chân cài tới xương
Lo việc chẳng lấy chứng thương
Thương binh không được đời thường vẫn vui.

 
(Xe ôm - Phương tiện đi lại hoạt động hội của Chủ tịch Võ Sở)

Trưa 14/5/2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền

 
tin tức liên quan