Tìm nhau - Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 09:01 30/05/2020 Lượt xem: 316
TÌM NHAU
 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Từ ngày kề gối trong hầm
Hai đầu chụm lại tránh tầm bom rơi
Thế là từ đó đôi nơi
Tình trong như đã, mỗi người còn e
Anh đi theo những chuyến xe
Lời thương chưa ngỏ, hẹn thề chưa trao
Em về quê cũ nơi nao
Không dòng lưu bút, gửi vào lòng thương
Vấn vương hương sớm giữa rừng
Nay về hội ngộ mung lung mơ màng
Hội quân mong gặp được nàng
Cơ duyên chẳng đặng, tình vàng nghĩa son.
Sư đoàn mỗi dịp hội quân
Tìm trong mây tóc tuổi xuân chiến trường.


 
 


tin tức liên quan