Chỗ trống - Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 05:10 18/06/2020 Lượt xem: 332
CHỖ TRỐNG
 
Ngày xưa!       
Vào chỗ chết để tìm sự sống
Giữa thành phố Vinh anh Xích không về
Trận bom cướp đi người chính trị viên
Đẹp trai – người Thái Bình chưa vợ
Nơi núi Quyết một buổi tối mùa thu
Mai Ngọc Qua bị bom vùi công sự                    
Anh Kinh, anh Hạng…Trận Thanh Lạng
Đại đội tôi mất đi quá nửa
Quả bom bi rơi trúng đầu anh Ngọc
Rừng thiêng nước độc đất A-TÔ-PƠ
Sốt rét ác tính có ai ngờ
Anh Mùi trợ lý thông tin
Anh Điều đại đội trưởng
Không đạn bom mà cũng lìa đời
Hôm nay!         
Những mái đầu tóc bạc
Đồng đội tôi buổi họp mặt thường kỳ
Thông báo: Anh Quỳnh đã ra đi
Lại có thêm chỗ trống
Trong số những người con sống
 

Hoàng Sĩ Khiêm
CCB:  D446- F471 - Bộ Đội Trường Sơn Anh hùng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan