"Tâm sáng, Lòng trong, Bút sắc". Thơ: Phạm Ro

Ngày đăng: 10:33 21/06/2020 Lượt xem: 560
TÂM SÁNG, LÒNG TRONG, BÚT SẮC
Chúc mừng các nhà báo chân chính nhân 95 ngày truyền thống Báo chí Cách mạng VN -21/6.
 
Đã chân chính thôi đừng chân phụ!
Theo nghiệp bút nên đủ can trường,
Khó khăn, thiếu thốn phải coi thường!
Viết trung thực tâm trong, lòng sáng!

 

Phạm Ro
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

tin tức liên quan