"Nhớ bạn". Thơ: Đinh Hữu Biên

Ngày đăng: 02:47 20/07/2020 Lượt xem: 428
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

NHỚ BẠN
 
Gặp nhau vui thật là vui
Bâng khuâng sao cứ bùi ngùi nhớ thương
Bạn tôi nằm lại chiến trường
Không cùng bè bạn quê hương trở về

Cùng cất bước cùng làng quê
Đã từng chia sẻ dãi dề đạn bom
Tiếc thương người bạn không còn
Ngày vui đoàn tụ vuông tròn vắng ai !
 
Đinh Hữu Biên
Chủ tịch Hội Trường Sơn Hải Châu –Hải Hậu – Nam Định

tin tức liên quan