"Cha vời con lên". Thơ: Trần thị Khuyên

Ngày đăng: 05:37 06/08/2020 Lượt xem: 86
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ

CHA VỜI CON LÊN
 
Bố đã bổ nhiệm con rồi
Con ngoan con cứ lên ngồi cho oai
Tiền lương mỗi tháng lai rai
Ít ra chục triệu chẳng ai biết gì
 
Cờ vua phải tính nước đi
Mã đen Tượng trắng cớ gì chịu thua
Con vua thì lại làm vua
Cha nâng con bước chân đưa mấy hồi
 
Ghế cao cha đã yên ngồi
Thêm con vào nữa vừa đôi không nào
Học hành con chẳng ra sao
Để cha lo nốt con vào ngồi chơi
 
Bằng cấp làm gì con ơi
Ngày nay cả họ được thời làm quan
Dây mơ rễ má đồng sàng
Hai mươi bốn vị ghế tham vào ngồi
 
Cha con mình đến đây rồi
Quyết định bổ nhiệm đến nơi tay cầm
Thế mà đùng một cái Rầm
Cư dân trên mạng ầm ầm phanh phui
 
Con xuống ngồi dưới nghỉ ngơi
Chờ thời đục nước cha vời con lên

 
Trần thị Khuyên - TP HCM
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12

 

tin tức liên quan