Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 03:35 06/08/2020 Lượt xem: 62
 
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

                        Nguyễn Đình Sinh
               Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
                         ĐT: 0378851056   
 

KÝ SỰ LÀNG TÔI
(Kính tặng liệt sỹ chống Mỹ, chống Tàu của quê hương nhân ngày 27/7/2020)
 
Làng tôi trước năm sáu lăm
Lác đác chỉ có năm nhăm (55) nóc nhà
Xóm gần cho đến xóm xa
Dân số chỉ có khoảng ba trăm người…
 
Một chiều tin đến làng tôi
Ngày 5 tháng 8 đất trời Quảng Ninh (5/8/1964)
Máy bay Mỹ bất thình lình
Mang bom đánh phá. Hòa bình còn đâu!...
 
Năm sáu nhăm (1965) Mỹ nhâu nhâu
Mang quân xâm lược bắt đầu chiến tranh
Miền Nam chúng giết dân lành
Mỹ Sơn (Quảng Ngãi) máu tanh bao người…
 
Chư hầu Mỹ khắp mọi nơi
Đại – Hàn – Phi – Úc – cả người Thái Lan (1)
Tràn ngập dải đất Miền Nam
Đạn bom chúng giết hàng ngàn người dân…
 
Làng tôi tới tấp tòng quân
Bốn mươi trai tráng tuổi xuân lên đường
Tạm biệt cha mẹ người thương
Làng quê yêu dấu lên đường đi B…
 
Thế rồi nhiều anh không về
Mười lăm (15) liệt sỹ bỏ quê hương nhà…
Các anh “sống” ở nơi xa
Quảng Nam – Bình Định – Biên Hòa -  Phước Long
 
Làng tôi tên gọi làng Đông
Lũy tre vẫn nhớ chiến công anh nhiều…
Những chàng trai trẻ thân yêu…
Chân mây bóng hạc những chiều hoàng hôn…
 
Làng tôi đọng lại nỗi buồn…
Như làng quê khác vẫn luôn nhớ về…
Những người con của làng quê
Còn “ham” đuổi giặc chưa về làng xưa.
                                                      
(1) Philipin và Úc, đồng                                   
      minh Mỹ tham chiến                                                         
                     

                                                                                                                                          
                                    
     THƯƠNG ANH
 
Tôi anh cùng xã “đồng hương”
Cùng ngày nhập ngũ lên đường đi B…
Cuối năm 76 tôi về
Chờ anh trở lại thỏa thê chuyện trò…
Mẹ anh vẻ mặt âu lo
Bố anh đôn đáo hỏi dò xem sao…
 
Thế rồi có cán bộ vào
Đưa giấy báo tử trời sao tối sầm
Mẹ anh gục ngất trước sân
Bố anh nước mắt ướt đầm lệ rơi…
Hàng xóm chẳng có tiếng cười
Thương anh, anh đã nằm nơi chiến trường.
 
Tôi người đồng đội, đồng hương
Bạn xưa nay đã đôi đường biệt ly…
Nhớ năm tháng chúng mình đi
Hai thằng cùng hẹn gặp khi trở về !...
Cùng nhau xây dựng làng quê
Không ngờ anh đã đi về cõi xa.
 
Thương anh dòng lệ ứa ra
Chiến tranh ôi quả thật là đau thương!
 
                                                  27/7/2020  
                                


tin tức liên quan