"Tiễn biệt người đồng đội Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày đăng: 08:25 07/09/2020 Lượt xem: 86
TIỄN BIỆT NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI TRƯỜNG SƠN
(kính viếng hương hồn kỹ sư Nguyễn Kê)
  
Ai đã từng sống ở Trường Sơn
Những năm đánh Mỹ
Từng đi qua những cây cầu 
Bắc qua suối qua sông
 
Trên mỗi cây cầu thân thương
Có khối óc bàn tay
Của Nguyễn Kê thiết kế
Người kỹ sư giao thông Trường Sơn
 
Anh cùng đồng đội dựng lên bao cây cầu
Chính anh cũng không nhớ hết
Đôi bàn tay trai đốn gỗ, kéo cáp bác cầu....
Còn theo anh suốt cuộc đời
 
Hoà bình về quê hương
Anh vẫn tiếp tục xây cầu
Những cây cầu bác qua sông sâu
Nối đôi bờ thương nhớ
 
Người kỹ sư giao thông, người chiến sĩ Trường Sơn
Sống  giản dị, gần gũi thân thương
Với bạn bè đồng đội
Như năm xưa ở chiến trường
 
Giờ anh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng
Giữa tháng tám mùa thu
Trong muôn vàn tình thương nỗi nhớ
Của người thân, bạn bè đồng đội Trường Sơn
 
Ơi anh người kỹ sư giao thông
Người chiến sĩ Trường Sơn!
Xin nghiêng mình vĩnh biệt anh
Người đồng đội thân thương!

 
Nha Trang-6-9-2020
Nguyễn Xuân Tuynh
Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa

tin tức liên quan