"Găm vào nỗi nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:39 13/09/2020 Lượt xem: 99
GĂM VÀO NỖI NHỚ

Mười mấy năm binh nghiệp
Lon Sĩ Quan làng nhàng
Chút hồn Thơ luôn mang
Làm hành trang người lính
Có gì đâu toan tính
Đi trong rừng Trường Sơn
Cuộc đời thấy đẹp hơn
Dù mưa trơn nắng đứng
Trong ca bin ta đựng
Cả một thời chiến chinh
Khẩu A ka bên mình
Đường rập rình khói lửa
Bao nhiêu vần thơ nữa
Cũng say xưa quân hành
Tuổi xuân thời chiến tranh
Với màu xanh áo lính
Mười lời thề nghiêm chỉnh
Làm hành trang cho đời
Đường Trường Sơn chơi vơi
Bom thù rơi nghiệt ngã
Vượt gian lao vất vả
Tất cả cho Miền Nam
Đem sức trai sẵn sàng
Hy sinh vì Tổ Quốc
Rồi cái điều mong ước
Trong cuộc đời chiến binh
May mắn đến với mình
Ngày hoà bình còn đó
Bao bạn bè chúng nó
Bao đồng đội thân yêu
Đã hy sinh quá nhiều
Trên nẻo đường kháng chiến
Người xác hoà với biển
Người nằm rừng Trường Sơn
Chất thành nỗi căm hờn
Trút lên đầu lũ giặc
Đạn bom ngăn cũng mặc
Đường ta, ta cứ đi
Vượt qua mọi hiểm nguy
Vì Miền Nam phía trước
Quân hành luôn vững bước
Với Non Sông của mình
Đem cả thời chiến chinh
Găm vào trong nỗi nhớ...
12/9/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

 

tin tức liên quan