Thơ Minh Phú

Ngày đăng: 09:02 21/09/2020 Lượt xem: 68
THƠ MIMH PHÚ
ĐỒNG ĐỘI TÔI

Đồng đội tôi đó họ chỉ là chiến sĩ
Chẳng tước quan, chẳng tiến sĩ, không bằng.
Học trường làng mái rạ mạng nhện chăng
Thầy cô dậy phải chăm ngoan yêu nước.
 
Họ vào trận là những người đi trước
Tính toán gì đâu mất được cho mình
Tổ quốc đang cần chẳng sợ hy sinh
Họ nằm xuống cho hòa bình hạnh phúc.
 
Họ đâu tính làm quan rồi khoét đục
Chạy anh hùng rồi mua chức mua danh
Giữa Thủ đô một lũ giặc hoành hành
Vừa tham nhũng vừa xưng danh luật pháp.
 
Họ nằm xuống chẳng áo quan nhà xác
Vẫn hiền lành đạm bạc đất mẹ thôi
Họ hóa thân vào đất mẹ muôn đời
Và trẻ mãi một thời anh chiến sĩ !

 
 
MỘT THỜI NHƯ THẾ

Lạc mất nhau rồi tuổi mộng mơ
Thời yêu áo trắng có ai ngờ
Người mang chân lý đi vào trận
Kẻ đợi người đi giấu tuổi thơ
Chẳng thấy anh về sau cuộc chiến
Từng đêm thổn thức để mong chờ
Nấm mồ vô chủ bên thành cổ
Có phải người đi dệt ước mơ !


Minh Phú 
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan