"Nỗi niềm xứ Huế" - Thơ: Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)

Ngày đăng: 06:10 23/10/2020 Lượt xem: 56
NỖI NIỀM XỨ HUẾ
 
NỖI đau mất mát dày vò
NIỀM thương cộng với âu lo chất chồng
CHI bao tiền của nhân công
RỨA là tay trắng mất không thu về
HUẾ đang nước ngập tứ bề
ƠI à cháu nhỏ nghẹn khê giọng bà
Trời đâu đã chịu tha
MƯA dồn nước ngập bão xa lũ gần
XỐI đồi sạt lấp quân dân
XẢ làm mất tích công nhân, khó tìm
TRẮNG khăn tang, nghẹn thắt tim
TRỜI mưa đường tối kiếm tìm sao đây
THỪA cơ nước lại dâng đầy
THIÊN Tào trách phạt chi đây hỡi người ?


"NỖI NIỀM CHI RỨA HUẾ ƠI
MÀ MƯA XỐI XẢ TRẮNG TRỜI THỪA THIÊN " *

 
21/10/2020
Trịnh Vinh Hữu (Hữu Thư)
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

----------------------------
* Thơ Tố Hữu - Nước non ngàn dặm .

tin tức liên quan