Mắc võng ngủ rừng - Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 04:16 01/11/2020 Lượt xem: 583
          MẮC VÕNG NGỦ RỪNG
    Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


Đêm đêm mắc võng ngủ rừng
Ngậm ngùi lại nhớ võng thừng năm xưa
Nằm võng xưa đươc mẹ đưa
Lời ru vang vọng sớm trưa ngủ khèo
Bây giờ mắc võng dây leo
Trời mưa rừng rậm vắt trèo theo dây
Mắc võng đêm, mắc võng ngày
Thò chân khỏi võng đất lầy lưng chân
Mỗi ngày một trạm dừng chân
Trời thì u ám muỗi săn bên ngoài
Hôm nay rồi lai ngày mai
Mưa dầm ướt sũng đường dài phía trên
Trượt chân là ngã quay liền
Mỗi ngày thấm mệt võng mềm đỡ lưng.
                   
 
             
NHẠC TRỜI !

Nằm rừng trên chiếc võng êm
Ễnh ương, cóc, nhái, dế rên kéo dài
Đêm nay nghe khúc nhạc rừng
Lá rơi xào xạt ,mưa thời gõ tăng
Đêm nằm dài tựa một năm
Sấm rền, chớp giật ta nằm yên đâu
Ưóc gì được giấc ngủ sâu
Ễnh ương, cóc, nhái kéo nhau lên trời.
                     


tin tức liên quan