"Ơn cô cấy hái vun trồng" - Thơ: Lê Bích Ngọc

Ngày đăng: 10:11 19/11/2020 Lượt xem: 172
HƯỚNG VỀ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20-11)
 
ƠN CÔ CẤY HÁI VUN TRỒNG
( Câu khoán mượn của tg Đinh Hữu Hào)

CÔ vẫn đẹp như vì sao sáng
GOM nắng hồng chiếu rạng chữ tâm
HẠT ươm từ quả xứng tầm
GIỐNG cây tươi tốt ủ râm tháng ngày
GIEO nhân đức tự tay chăm tỉa
TRỒNG xuống đời đúng nghĩa hạnh vinh
ƯƠM lên mảnh đất chân tình
TRÊN vùng sa mạc chữ trinh đứng đầu
ĐẤT mùn xốp chẳng lâu đủ rễ
TỐT xanh rì như thế mọc nhanh
ĐƠM hoa kết quả trưởng thành
BÔNG đều trổ nhụy bay quanh trong vùng
TRĨU gánh nặng chữ trung gặt hái
CÀNH vươn dài nở trái thành công
CÔ GOM HẠT GIỐNG GIEO TRỒNG
ƯƠM TRÊN ĐẤT TỐT ĐƠM BÔNG TRĨU CÀNH

 
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
Chủ nhiệm Trang thơ:Những vần thơ và người lính


tin tức liên quan