KHUYÊN AI Ở CHỐN QUAN TRƯỜNG - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:53 28/11/2020 Lượt xem: 469
KHUYÊN AI Ở CHỐN QUAN TRƯỜNG
 

Một thời khoác áo anh hùng
Đeo vòng nguyệt quế lẫy lừng đó đây
Quyền cao chức trọng trong tay
Tiền hô, hậu ủng oai thay đời người…
 
Không ngờ giờ đã toi đời
Vì tham lam phải chịu lời thị phi
Quyền chức giờ đã mất đi
Nhà đá ngồi đó chỉ vì tham lam…
 
Đô – Đê lóa mắt giàu sang (*)
Ánh hào quang đó đã làm quỵ ông…
Máu tham đã bén “hơi đồng”
Cho nên mới phải chịu nông nỗi này.
 
Đời xưa cho đến đời nay
Quan tham đều phải xử ngay tức thì
Công đường luật pháp bất vi
Pháp luật đều phải thực thi công bằng…
 
Khuyên ai ở chốn quan trường
Hãy nên tu dưỡng con đường vinh quang
Chớ đừng nhắm mắt đi quàng
Lạc vào lò đốt mà mang thân tàn.
                                                           
                        02/10/2020                               
    Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
                   ĐT: 0378851056


----------------------------------------------
 
(*) Đô – Đê: Là tiền Mỹ và tiền Đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 


tin tức liên quan