Thơ Nguyễn Kim Mạnh

Ngày đăng: 06:14 06/05/2015 Lượt xem: 590
Nguyễn Kim Mạnh. Năm sinh1929. Ông 66 năm tuổi Đảng,nguyên cán bộ viện nghiên cứu lịch sử Đảng. Hội viên CLB thơ Việt Nam Phường Hạp Lĩnh,TP Bắc Ninh, là người luôn theo doi trang thông tin Trường Sơn. Điện thoại:0241 3830010

 

SỐNG VÔ TƯ

                              Nguyễn Kim Mạnh

 

Tám mươi sáu thấy chưa già

Lao động vẫn khỏe như là thanh niên

Thể dục buổi sáng không quên

Lợn gà tươm tất dưới trên cửa nhà

 

Chăm sóc cây cảnh, bồn hoa

Sửa lại  bài phú hôm qua chưa thành

Không phải vì lợi, vì danh

Sống vui, sống khỏe để dành tuổi cao .

 

                                                                                                                                 NKM

tin tức liên quan