Họa bài Cánh võng Trường Sơn của Nguyễn Văn Hào

Ngày đăng: 02:03 05/06/2015 Lượt xem: 890

                Bâng khuâng nhớ bạn

 

Bao ngày cam khó cảnh phong sương

Em vẫn như hoa tỏa ngát hương

Xẻ dọc trường sơn thông huyết mạch

Vượt qua bom đạn tới sa trường

Nhẹ đưa cánh võng trông trăng lẻ 

Thầm hát câu ca nhớ bạn thương

Kỷ niệm sao quên người lính ấy

Tháng năm còn đó nỗi tơ vương.

                                                         Anh Đạt!

 

 

                                            Nguyễn văn Hào họa

                                   Sở TTTT Bn: 091 3200130

tin tức liên quan