Chùm thơ của Đặng Duy Lưu - Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Ngày đăng: 03:02 20/07/2015 Lượt xem: 538

THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

Chùm thơ của Đặng Duy Lưu - Đạ Tẻh - Lâm Đồng

 

 

THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN       

 

Tôi vào thăm nghĩa trang

Giữa Trường Sơn hùng vĩ

Nơi cóc anh yên nghỉ

Vẫn hàng lối thẳng ngay

 

Từ khắp nẻo về đây

Vui vầy cùng đồng đội

 

Có anh tuổi mười tám

Có anh tuổi đôi mươi

Đã dâng cả tuổi xuân

Của mình cho đất nước

 

Tôi nghe vẳng trong gió

Giữa đại ngàn Trường Sơn

Những tiếng hô xung phong

Khi các anh xung trận

 

Rồi những khi thư giãn

Các anh lại làm thơ

Cả đám cùng cười ồ

Chuyện tiếu lâm ai kể

 

Chiến tranh đã lùi xa

Không được về bên mẹ

Các anh hãy yên nghỉ

Đất nước mãi nhớ ghi

 

tin tức liên quan