"Cánh võng đêm quê" - Thơ: Hoàng Kiền và Phạm Sinh

Ngày đăng: 06:20 06/04/2021 Lượt xem: 60
THƠ HOÀNG KIỀN, PHẠM SINH

CÁNH VÕNG ĐÊM QUÊ

Đã đi gần cả cuộc đời
Xa quê lòng cứ bồi hồi nhớ quê
Ngày mai cúng Tổ nay về
Đêm khuya nằm võng nhớ nghề nhà nông
Cạnh bên thùng sắn chóc dong (*)
Bây giờ đặc sản cấy trồng mở ra
Xưa kia ngày tám tháng ba
Cả làng tôi đói đi xa lên rừng
Nay quê đổi mới thật mừng
Thấy đồng lúa tốt vui cùng xóm thôn
Còn trời còn nước còn non
Về quê lão mãi còn nằm võng ru.

Đêm 31/3/2021
Hoàng Kiền

 
Mẹ sinh - nằm võng ru hời
Lớn lên bên võng một thời Trường Sơn
Trọn nghĩa nước, vẹn tình thôn
Tuổi già cánh võng mãi còn bên ta

Phạm Sinh 
------------------------------------------
(*) Chóc dong – tiếng địa phương chỉ củ Dong riềng, bột của nó để làm miến dong.

tin tức liên quan