"Cựu chiến binh" - Thơ: Nguyễn Khúc

Ngày đăng: 07:49 08/04/2021 Lượt xem: 18
CỰU CHIẾN BINH
(Tặng các đồng chí, đồng đội Đoàn 559 - Trường Sơn)
 
Đất nước chiến tranh, chúng ta là người lính
Đất nước hòa bình ta là Cựu chiến binh
Cựu chiến binh - "Cựu mà không cũ" *
Cựu chiến binh Trường Sơn tuyến lửa
Cựu chiến binh Trường Sơn huyền thoại
Mãi mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

 
NGUYỄN KHÚC
(Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình)

------------------------------------------------------------
* Lời Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp.

tin tức liên quan