Đường hành quân - Thơ Phan Kế Toán

Ngày đăng: 08:41 18/12/2015 Lượt xem: 468

Đường hành quân


Ba lô súng đạn khi cài
Đã giao người lính trên vai nặng nề
Ra đi giữ vững lời thề
Quyết dành chiến thắng khi về đứng hơn
Hành quân qua dãy Trường sơn
Bom đạn của giặc không sơn chí trai
Hết lội suối lại trèo đèo
Tinh thần quyết chiến đèo cao sá gì
Vì dân, vì Đảng sá chi
Mồ hôi ta đổ một lòng vượt lên
Ý ta quyết chí ta bền
Biết bao khó nhọc vươn lên làm tròn
Vì hạnh phúc vì nước non
Xin thề giữ vững sắc son một lòng
Vì Tổ quốc, vì thành đồng
Quyết tâm cao nhất ta không bước lùi./.
                   
               Tháng 12/2015
Phan Kế Toán  CTV (Hội TS Bình Thuận) 

tin tức liên quan