Bông Hồng Thép - Tặng Doanh nhân TS Trần Thị Chung

Ngày đăng: 09:36 18/12/2015 Lượt xem: 548

      BÔNG HỒNG THÉP

Tặng Doanh nhân Trường Sơn Trần Thị Chung

                                Nguyễn Sơn Hải

 

 

Gặp em trên đỉnh Trường Sơn 

Dáng người nhỏ nhắn nuôi quân giữa rừng 

Binh trạm Bốn Bốn gian truân

Đói cơm thiếu muối rau rừng cũng khan 

Tuổi em quá độ trăng tròn 

Xung phong cứu nước sắt son kiên cường 

Cơm canh thắm đượm tình thương 

Em lo cải thiện đến từng bữa ăn

Vui ngày tổng kết toàn quân 

Danh hiệu QUYẾT THẮNG hậu cần là em. 

 

May sao nhờ Trái Đất tròn 

Quê ngoại anh đấy có em láng giềng 

Nghe tên em, anh ngỡ ngàng 

Cô nuôi quân ấy đã thành Đại Gia 

Còn mang chúc phúc nhiều nhà 

Chăm lo đồng đội từ xa đến gần 

Em thương hoàn cảnh khó khăn 

Càng thương mấy chị đơn thân tuổi già 

Nặng tình nghĩa - chiến trường xưa 

Nghĩa trang Đồng đội hương hoa dâng hồn 

Vui sao trên sóng truyền hình 

Thấy em nhận giải "BÔNG HỒNG" Đảng trao    

Rất rắn chắc, rất thanh tao 

"BÔNG HỒNG THÉP "đó thép nào bằng em                    

 

Hà Nội, tháng 11 năm 2015

 

 

tin tức liên quan