Họa bài Xuân Bính Thân

Ngày đăng: 08:52 16/01/2016 Lượt xem: 474

Xuân về

Họa bài "Dĩ đề vi thủ" Xuân Binh Thân

của Vũ Trình Tường 

 

Giọt giọt xuân về, xuân giục hoa

Sương mù, giá buốt sắp lùi xa

Gieo mầm hạnh phúc, xum xuê trái

Nặng trả nguồn ân, ấm áp nhà

Cành đón chim về, ran tiếng hót

Xuân chào chồi biếc, giỡn nồm qua

La rằng năm cũ “ buồn sừng cỏn”

Đà đón “Chúa Hầu” vui quá a ?

 

                   Thủy Nguyên

tin tức liên quan