" Đảng ta" - Thơ chào mừng Đại hội XII Đảng CSVN của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

Ngày đăng: 03:51 21/01/2016 Lượt xem: 1.119

 

        Đảng ta

(Chào mừng Đại Hội Đảng XII)

 

 

Đảng ta...

         hừng nắng trời đông

                      niềm tin son sắt

                           rực trái tim hồng

Đảng ta

          triệu triệu bàn tay,

                muôn vàn khối óc

Ngọn đuốc soi đường, con mắt tầm xa

Con tầu chở độc lập, tự do

                              vượt bão táp phong ba

Đảng ta, sinh ra từ chân lý

                                           

CCB Vương Văn Kiểm 47 Tràng Thi, phường Trần Đăng Ninh,

 tp Nam Định.       ĐT 0127. 723.0806

tin tức liên quan