" Chất lính " - Thơ Hồ Văn Chi , Đà Nẵng

Ngày đăng: 07:26 27/01/2016 Lượt xem: 462

 

 

CHẤT LÍNH


Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

 

 

 

Về hưu, chất lính sáng như gương


Góp sức chung lo việc xóm, phường


Tổ trưởng, "tù và" kia vẫn vác


Dân phòng, trách nhiệm nọ còn vương


Định kỳ hội họp không sao nhãng


Đến buổi giao lưu vẫn tỏ tường


Mừng thấy con trai vừa nhập ngũ


Hăng say luyện tập giữa thao trường.


                                          2015. HVC

 

tin tức liên quan