Cảm tác đầu xuân - XUÂN ĐÃ VỀ !

Ngày đăng: 04:35 09/02/2016 Lượt xem: 256

XUÂN ĐÃ VỀ !

Phan Kế Toán – Phan Thiết, Bình Thuận

Lá bàng đã rụng đầy sân
Én nghiêng cánh lượn bảo xuân đã về
Xuân về ấm áp tình quê
Lá khô xào xạc theo về gió mây
Xuân về chợt đã sang ngày
Cây bàng bỡ ngỡ trổ đầy búp xanh
Trời còn ngủ giấc yên lành
Tiếng chim gọi nắng đã thành mùa xuân.

 

tin tức liên quan