Cảm tác ngày gặp mặt Sư đoàn - Thơ Lê Thị Ngọc Bích, Thọ Xuân - Thanh Hóa

Ngày đăng: 07:33 14/03/2016 Lượt xem: 474

 

 

 

CẢM TÁC NGÀY GẶP MẶT SƯ ĐOÀN

 

(THƠ TẶNG ĐỒNG ĐỘI SƯ ĐOÀN 472)

 

 

 

tin tức liên quan