"Đợi chờ" - Thơ: Nguyễn Việt Phát – Hà Nội

Ngày đăng: 08:00 26/07/2021 Lượt xem: 96
 
-----------------------------------------------------------------

ĐỢI CHỜ

Lặng thinh bia mộ xếp hàng
Như ngày nhập ngũ dọc ngang chỉnh tề
Hương mờ khuất bóng u mê
Chị tìm anh giữa não nề nhân gian
Ngày đi hẹn ước quan san
Ngày về dang dở cỗ bàn vu quy
Ngày đi má tóc dậy thì
Ngày về bia mộ chỉ ghi chữ chờ
Chị ngồi giữa nỗi ơ hờ
Tay run ngực ép lệch bờ vai nâu
Đất sâu chờ phép nhiệm màu
Tiểu sành đợi cốt, cau trầu đợi vôi
Tử quy xin hót một lời
Thành câu giã bạn ở nơi anh nằm
Trường Sơn khuyết những đêm rằm
Hỏi bao cánh võng treo trăng không về **
Thôi thì thắp nén hương quê
Khấn lời hẹn cũ gửi về hồn anh
Nguyện chung nốt bước quân hành
Chị choàng lên mộ màu xanh thuở nào
Gió đồi hoang bỗng lao xao
Hình như anh dậy từ hào đất nông
Thương em tàn kiếp má hồng
Anh về lắp mảnh âm dương thành vòng

 
Nguyễn Việt Phát – Hà Nội
 
tin tức liên quan