Kỳ thi Phổ thông trung học " Hai trong một " - Điều cảm nhận làm tôi tức cảnh

22/08/2015 - 413 lượt xem

KỲ THI PHỔ THÔNG TRUNG HỌC " HAI TRONG MỘT " ĐIỀU CẢM NHẬN LÀM TÔI TỨC CẢNH Kính gửi: Ban Biên tập Trang thông tin Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. Sau kỳ thi PTTH "...