( Những vần thơ trên " Con đường chạy thảng vào tim " - Nguyễn Trọng Tạo

19/09/2015 - 555 lượt xem

NGUYỄN TRỌNG TẠO NHỮNG VẦN THƠ TRÊN "CON ĐƯỜNG CHẠY THẲNG VÀO TIM" (Bài viết cho phần THƠ trong tập sách TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG KHÁT VỌNG) Mỗi lần nhớ về Trường Sơn, tôi lại n...