Lục bát dự thi : Trường Sơn Trong tôi.

06/05/2015 - 572 lượt xem

Chùm thơ HỒ BÁ THÂM: TRƯỜNG SƠN TRONG TÔI ---------------------------------- NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN (Kính tặng báo Sài Gòn Giải Phóng và đồng đội) Một lời thăm hỏi thương binh Là ta đã tỏ nghĩa...