"Vững bền chất thép" - Thơ: Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 05:44 23/09/2022 Lượt xem: 106
VỮNG BỀN CHẤT THÉP
( Tặng các hội viên Hội VHNTTS)
 
Với bao tác phẩm viết ra
Hội viên – Người lính đậm đà dậy khơi
Ngấm sâu vào tận trang đời
Trường Sơn lắng đọng một thời được ghi
Dẫu bao gian khổ ai bì
Của người lính chiến chẳng khi phai mờ
Bao người đọc mến văn thơ
Càng đọc càng thấm ngẩn ngơ ân tình
Viết về đồng đội quang vinh
Những ngưởi đồng chí cùng mình dẻo giai
Bao la bát ngát đề tài
Đậm đà chất thép chẳng phai nghĩa tình
Bao đồng đội đã hy sinh
Con đường huyền thoại yên bình xe đi
Đến bây giờ dẫu có khi
Vượt qua cán dỗ lễ nghi đồng tiền
Mang bao truyền thống vươn lên
Vững bền chất lính mang tên Cụ Hồ
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan