"Nghề chơi" - Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:08 29/02/2024 Lượt xem: 65
NGHỀ CHƠI
 
Cả một đời hành quân đánh giặc
Đạp Trường Sơn dâng hiến tuổi xuân
Buông tay súng lòng vấn vương con chữ
Nâng bút vịnh thơ chơi với đời.
 
Thi Đường, Lục Bát…mờ hai mắt
Lạc lối văn chương trắc với bằng
Thả vần, buông ý lọc câu tứ
Chữ nghĩa kiêu sa nặng gánh đời.
 
Ngỡ cõi tiên tấp tểnh mông du
Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ lạc cõi vần
Câu được, câu chăng đùa chữ nghĩa
Nặng gánh càn khôn trót đèo bồng.
 
“ Trót dại” sa đà lòng vương vấn
Một cuộc tình níu kéo sắc xuân
Còn chút hoàng hôn chơi cho đã
Chếnh choáng men say thơ với đời.
 
Cùng ý, cùng tứ, cùng con chữ
Hay hay, dở dở thôi mặc lòng
Văn mình vợ người ai cũng đẹp
Dáng tiên xa bay bổng cõi trần.
 
Lông bông chữ nghĩa quyên trời đất
Thơ phú, văn chương một thú chơi
Thôi thì đã thế đành phải thế
Đời có thơ, đời sẽ đẹp hơn.

 


Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hà Nội


tin tức liên quan